Giriş

Türkiye, son yıllarda ekonomik, sosyal ve politik olarak birçok değişiklik yaşamıştır. Bu değişikliklerin en belirginlerinden biri, dövizle kira almanın yasaklanması olmuştur. Bu makalede, bu yasağın nedenlerini, sonuçlarını ve dövizle kira alma yasağının Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyeceğiz.

85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kural olarak, Türkiye‘de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları Gayrimenkul Kiralama Sözleşmelerinin kira bedellerinin döviz cinsinden veya dövizle endeksli olarak belirlenemeyeceği kararlaştırılmıştır.

Dövizle Kira Almanın Tarihçesi

Dövizle kira alma, Türkiye’de uzun yıllar boyunca yaygın bir uygulama olmuştur. Özellikle turistik bölgelerde ve büyük şehirlerde, kiralık mülk sahipleri döviz cinsinden kira talep ederlerdi. Bu, döviz kurlarının volatilitesi ve dövizin yerel para birimi olan Türk Lirası’na göre daha istikrarlı olması nedeniyle tercih edilirdi.

Yasağın Sebepleri

  1. Ekonomik İstikrar: Dövizle kira alınmasının yasaklanmasının temel sebeplerinden biri ekonomik istikrarın korunmasıdır. Dövizle kira alımının yaygınlaşması, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine ve döviz kurlarının artmasına yol açabilir.
  2. Yerel Ekonomiyi Koruma: Dövizle kira alınmasının yasaklanması, yerel ekonominin korunması için atılan bir adımdır. Bu, Türk Lirası’nın değerinin korunması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yapılmıştır.
  3. Tüketici Haklarını Koruma: Dövizle kira alımının getirdiği belirsizlik, kiracılar için ekonomik zorluklara neden olabilir. Bu nedenle, tüketicilerin haklarını korumak adına bu adım atılmıştır.

Yasağın Ekonomiye Etkileri

Yasağın uygulanmasının ardından Türkiye ekonomisinde bazı değişiklikler gözlemlenmiştir:

  1. Kira Fiyatlarında İstikrar: Dövizle kira almanın yasaklanması, kira fiyatlarında daha fazla istikrarın sağlanmasına yardımcı olmuştur.
  2. Yatırımcı Güveni: Bu yasak, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini artırmıştır. Çünkü bu adım, Türk ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak algılanmıştır.
  3. Döviz Kurlarının Dengelemesi: Dövizle kira alımının yasaklanması, döviz kurlarında bir dengeleme sağlamıştır. Bu, ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunmuştur.

Nasıl Dövizle Kira Elde Edebilirim?

Ülkemizde dövizle kira yasak olduğu için yurtdışında konut yatırımı yaparak kiraya vermek ve özellikle Euro Kira elde etmek son yıllarda en gözde yatırım araçlarının başında gelmektedir. Dövizle kira elde etmek için bir çok farklı ülke mevcuttur. Bu ülkeler arasında son yıllarda dolarla kira projeleri ile Amerika Birleşik Devletleri öne çıkmaktadır. Yatırımcılar vize alamadıkları ve kendileri dokunamadıkları konutları almak konusunda kararsız kalmaktadır. Euro ile Kira konusunda ise Karadağ çok iyi yatırım fırsatları sunmaktadır. Özellikle Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebilmesi ve konut yatırımları karşısında oturum hakkı vermesi ile ön plana çıkmaktadır.

Eğer sizlerde dövizle kira elde etmek isterseniz bizimle iletişime geçerek farklı yatırım araçlarımızı inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Türkiye’de dövizle kira almanın yasaklanması, hem ekonomik hem de sosyal açıdan birçok olumlu sonuç getirmiştir. Bu yasak, ekonomik istikrarın korunması, yerel ekonominin desteklenmesi ve tüketicilerin haklarının korunması gibi sebeplerle hayata geçirilmiştir. Yasağın getirdiği olumlu sonuçlar, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuştur.

Blogs
What's New Trending

Related Blogs

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG